Łączna liczba wyświetleń

niedziela, 18 grudnia 2011

Lwów. Kościół św. Elżbiety
Kościół został uszkodzony już podczas pierwszego niemieckiego bombardowania Lwowa 1 września 1939. Podczas walk o Lwów w kościół trafiło kilka pocisków. Najbardziej została uszkodzona górna część najwyższej wieży. W czasie pierwszej okupacji sowieckiej kościół zamknięto. Otwarto go podczas okupacji sowieckiej. W maju 1946 odprawiono w kościele ostatnią rzymskokatolicką mszę.
Po 1946 roku kościół został zamknięty, później jego wnętrza przeznaczono na magazyn kombinatu cukierniczego „Switocz”. Wnętrze świątyni ulegało celowej dewastacji, niszczono wyposażenie i dekoracje – spotkało to organy, ołtarze boczne, ozdobienie kaplic, witraże, w kościele wybito też wszystkie okna. Na najwyższej wieży zniszczono mechanizm zegarowy, zdjęto dzwony i usunięto krzyż ze szczytu najwyższej wieży. Podczas jego usuwania zginął żołnierz, niefortunny wykonawca zlecenia. Również usunięto krzyż, który znajdował się po prawej stronie przed wejściem do kościoła. 3 maja 1989 odpadły nogi figury Chrystusa na fasadzie. Wtedy cały teren wokół kościoła ogrodzono drewnianym parkanem.
Pomimo uszkodzeń architektura zewnętrzna kościoła zachowała się stosunkowo dobrze.

wtorek, 13 grudnia 2011

Uniwersytet w Białymstoku - dawny Dom Partii

Stanisław Bukowski budował w tym samym czasie Dom Partii i kościół Niepokalanego Serca NMP w Białymstoku Dojlidach :-)

poniedziałek, 12 grudnia 2011

Lwów. Kościół bernardynów współcześnie

Po drugiej wojnie światowej kościół i klasztor zostały zamknięte. Znajdujące się w klasztorze relikwie bł. Jana z Dukli zostały przewiezione do Rzeszowa a później do kościoła Bernardynów w rodzinnej Dukli. W klasztorze umieszczono szkołę muzyczną oraz biura i archiwa miejskie Ukraińskiej SRR. W latach 1976–1977 zespól poddano gruntownej restauracji i przekazano pod nadzór Lwowskiej Galerii Obrazów.

Sam kościół po zamknięciu po II wojnie światowej pozostawał niewykorzystany. Stał pusty i popadał w ruinę z powodu czynników atmosferycznych — wiele okien było rozbitych i zaciekał dach. Przekazany przez władze miejskie wraz z częścią dawnego klasztoru greckokatolickiemu zakonowi Bazylianów został otwarty w listopadzie 1991 jako cerkiew św. Andrzeja Apostoła. Obrządek Bazylianów jest najbliższy rzymskokatolickiemu, wiąże się z tym ich "tolerancja" wobec zachodnich form sztuki sakralnej, w szczególności akceptacja posągów i "zachodniego" stylu wystroju świątyni. Można przypuszczać, że z tym wiąże się mała ilość zmian we wnętrzu.